Ahlatçı Doğalgaz Halka Arz Oluyor

      


AHLATÇI DOĞALGAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş


Hisse Kodu: AHGAZ

Tarih:  14-15-16 Aralık 2022

Dağıtım Yöntemi: Oransal Dağıtım 

Dağıtılacak Lot: 52.750.000

Fiyat: 66₺

Arz Büyüklüğü: 3.481.500.000

İskonto Oranı: %15,43
Halka Arz Geliri Kullanım Alanları:

1. Şirket bünyesine dahil edilmesi planlanan satın alımlar ve enerji sektöründeki diğer yatırımlar %80-90

2. Gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planlanan yatırımlar ve alt yapı genişleme çalışmaları %10-20


Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanmaktadır.


İzahname

https://www.ahlatcidogalgaz.com.tr/doc/Izahname/Izahname_SPK_Onayl%C4%B1.pdf


Detaylı bilgi

www.ahlatcidogalgaz.com.tr


Pamukkale Turizm